Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Zdarma zveřejňované příspěvky - příspěvky občanů a organizací

Příspěvky městské samosprávy

 • důležitá sdělení týkající se informovanosti občanů (odpady, vyhlášky, aktuální upozornění atd.)
 • příspěvky zařízení spadající pod činnost MěÚ Staré Město (ZŠ a MŠ Staré Město, KD, Kino, TIC, …) a jiných neziskových organizací (sportovní kluby, různé spolky, …) k různorodé problematice jako jsou například zprávy a informace o činnosti, kontakty, apod.
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města Staré Město
 • průběžné informace o místní samosprávě
 • příspěvky zastupitelů vztahující se k samosprávné činnosti obce
 • společenská kronika – narozeniny, narozené děti, úmrtí (zajišťuje MěÚ, proti případnému zveřejnění jména v této rubrice musí daná osoba podat podnět na vyřazení z rubriky v TIC a to do 18. dne předchozího měsíce, v kterém má být jeho jméno zveřejněno)


Veřejné příspěvky

 • příspěvky občanů
 • příspěvky organizací a spolků
 • vzpomínky – na podnět příbuzných, přátel
 • blahopřání – ukončení studia, životnímu jubileu, uzavření manželství, …
 • oznámení společenské události – uzavření manželství, narození potomka, …
 • poděkování

Partneři