Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Informace

V této záložce jsou uváděny informace pro nájemníky městských bytů, plánované akce, omezení v dodávkách pitné vody, elektřiny, tepla  apod.

Hlášení poruch veřejného osvětlení - V pracovní době hlaste poruchy na tel. 583 239 213, případně kdykoliv na e-mail petren@mu-staremesto.cz.

Pytlový svoz plastů, papíru a tetrapaků je od 1. 1. 2023 prováděn vždy v pátek každý lichý týden. Pytle si občané mohou vyzvednout v informačním centru, na sběrném dvoře (v otevírací době sběrného dvora), nebo jim budou předány v rámci svozu při nakládce odpadu.

Prosíme občany, aby dodržovali následující třídění:

Modrý pytel – papír – kartony, noviny, časopisy, letáky apod.
Žlutý pytel – plasty – čisté.
Oranžový pytel – tetrapak – obal od mléka, džusů, mléčných výrobků apod.

Partneři