Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Plán zimní údržby

  • Pro rok 2023/2024

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací:

a)  při odstraňování sněhu:

v pracovní dny nejdéle do třiceti minut od doby, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.

v mimopracovní dny do šedesáti minut od doby, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.

b) při posypu inertními materiály (či chemickými) pro zmírnění závad kluzkosti :

 v pracovní dny nejdéle do třiceti minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti

 v mimopracovní dny nejdéle do šedesáti minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.                          

Jednotlivé místní komunikace jsou pro účely plánu zimní údržby rozčleněny do pořadí důležitosti I – III následovně:

 

Okruh – Staré Město  část A - Zajišťuje Josef Řezníček, IČ: 65499620, Chrastická 140, Staré Město

I.pořadí

ul. Nádražní od hlavní silnice u prodejny Ena po most u PRO-BIO, sídl. Budovatelů včetně příjezdu k hasičské zbojnici.

II.pořadí

Ul. Kosmonautů až po železniční přejezd, ul. Fučíkova až po Lysákovi, kolem Řezníčkových a Michala Klemsy k hlavní silnici, ul. Polní, Erbenova, Sportovní až po Vojtíškovi a p. Váňu, ul. Křižíkova, Krátká, Úzká, Květná.

III.pořadí

ul. Chrastická, ul. Zahradní, ul. Nábřežní, parkoviště pod Hugem, ul. Nádražní k domu čp. 408 (dům H. Kišové za kolejemi), příjezdy mezi garážemi u nádraží, ul. Hanušovická – ulička za bývalými jeslemi.

Příjezdy ke garážím budou udržovány v šířce cca 3 m.

 

Místní komunikace v Chrasticích  část B - Zajišťuje Lubomír Tylich, IČ: 87964121, Hnušovická 201, Staré Město

Úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Města Staré Město

Od křižovatky do Hynčic až po Balneu, včetně autobusové točny + odbočky:

Matějová – cca 100 m

Langer – cca 100 m

Příjezdová komunikace k bytovkám

Ulice budou udržovány podle pořadí tak, jak jsou uvedeny. Otočky autobusů v místních částech budou průjezdné (posypané) minimálně již pro první autobusové linky.

 

Místní komunikace v Hynčicích pod Sušinou   část C - Zajišťuje Lubomír Tylich, IČ: 87964121, Hnušovická 201, Staré Město

Celý úsek místní komunikace od konce státní silnice, tj. začátek místní části Hynčice pod Sušinou až po vleky v horní části, jedná se o úsek udržovaný plužením, v případě nutnosti bude proveden posyp, nebo solení.

 

Místní komunikace v Kunčicích  část D - Zajišťuje Josef Řezníček, IČ: 65499620, Chrastická 140, Staré Město

úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná jen o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Města Staré Město

I.pořadí

od křižovatky Květná směr Kunčice – hlavní tah po konec obce

autobusová točna + parkoviště nad hospodou

příjezd k rodinným domkům čp. 27 – 30 (pí. Podhorová, p. Volčík)

II.pořadí

k domu Ing. Grepla – cca 150 m

k domu p. Dulovce Josefa a pí. Vogelové – cca 100 m

k domu p. Trojáka (vedle Kunčické hospody) – cca 50 m

k domu Ing. Pichové – cca 75 m

k domu Ing. Nováčka (vodní elektrárna) – cca 100 m

k domům č.p. 17, 103, 119,

průjezd komunikace nad kostelem kolem domu p. Asprů, p. Matouška s výjezdem u autobusové zastávky.

 

Místní komunikace ve Stříbrnicích část  E - Zajišťuje Lubomír Tylich, IČ: 87964121, Hnušovická 201, Staré Město

Úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná jen o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Staroměstské provozní s.r.o.

I.pořadí

autobusová točna

příjezdová komunikace k bytovým domům („lesáckým“)

příjezdová komunikace k místní části Rumburk k domu čp. 26

II.pořadí

odbočka k rod. domu (Ruml) cca 100

odbočka na Rumburk k domům (Brujevič, Heralt) cca 200 m

odbočka na Rumburk k domu (Vokurka, Spáčil)

Autobusová točna v místní části Stříbrnice bude průjezdná (posypaná) minimálně již pro první autobusovou linku.

 

Místní komunikace v Nové Senince  část F - Zajišťuje Vilém Vogel, IČ 65499948, Nová Seninka 84, Staré Město

Úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná jen o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Města Staré Město.

autobusová točna

úsek od „Staré celnice“ až k čp. 84

odbočka k domu p. Jana Michalčáka – cca 100 m

příjezdová komunikace k bytovým domům čp. 1, 3, 5

Autobusová točna v místní části Nová Seninka bude průjezdná (posypaná) minimálně již pro první autobusovou linku.

Partneři