Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Plán zimní údržby

 • Pro rok 2016/2017 a 2017/2018

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací:

a)  při odstraňování sněhu:
 • v pracovní dny nejdéle do třiceti minut od doby, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.
 • v mimopracovní dny do šedesáti minut od doby, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.
b) při posypu inertními materiály (či chemickými) pro zmírnění závad kluzkosti :
 •  v pracovní dny nejdéle do třiceti minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti
 •  v mimopracovní dny nejdéle do šedesáti minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.                          

Jednotlivé místní komunikace jsou pro účely plánu zimní údržby rozčleněny do pořadí důležitosti I – III následovně:

Marcel Krobot s.r.o, Jesenická 14, 788 32 Staré Město

 • tel. 602 100 744

zajišťuje úklid v těchto ulicích a pořadí:

Okruh – Staré Město  část A1

I.pořadí

Náměstí Osvobození od hotelu Pohoda k bývalému řeznictví Nosek a k poště, ul. Školní a náměstíčko u prodejny Ena, příjezdová komunikace ke skladu nákupního střediska Jednota, zastávka autobusu u radnice a kolem čerpací stanice, v těchto případech uklidit sníh do 6.00 hod a nebo před prvním příjezdem autobusu, příjezd ke skladu PRO-BIO a k věžáku čp. 358 (kotelna), ul. Horní.

II.pořadí

Ul. Smetanova, Česká, Pionýrská, příjezd ke školní jídelně – ul. Školní, ul. Nová vč. příjezdu k okálům, sídl. 1. máje, ul. Zemědělská a okruh kolem parku, parkoviště u radnice a u pošty. Ul. Lesní k bývalé zvláštní škole a kolem nových rodinných domů, ul. Hornická k čp. 307, prostranství před garážemi – ul. Lipová, Polní, Lesní.

III.pořadí

V ul. Jesenické přístupy k bytovkám čp. 3,14,17,27,28, parkoviště naproti hotelu Pohoda, parkoviště u Nejedlých, za hotelem Pohoda až po býv. řeznictví Nosek. Příjezd ke garážím na sídl. 1. máje, garážím v ul. Zemědělská – nad stolárnou.

Příjezdy ke garážím budou udržovány v šířce cca 3 m.


Josef Řezníček, Chrastická 140, 788 32 Staré Město

 • tel.: 608 945 688

zajišťuje úklid v těchto ulicích a pořadí:

Okruh – Staré Město  část A2

I.pořadí

ul. Nádražní od hlavní silnice u prodejny Ena po most u PRO-BIO, sídl. Budovatelů včetně příjezdu k hasičské zbojnici.

II.pořadí

Ul. Kosmonautů až po železniční přejezd, ul. Fučíkova až po Lysákovi, kolem Řezníčkových a Ručkových k hlavní silnici, ul. Polní, Erbenova, Sportovní až po Vojtíškovi a p. Váňu, ul. Křižíkova, Krátká, Úzká, Květná.

III.pořadí

ul. Chrastická, ul. Zahradní, ul. Nábřežní, parkoviště pod Gavroněm, ul. Nádražní k domu čp. 408 (dům H. Kišové za kolejemi), příjezdy mezi garážemi u nádraží. Ul. Hanušovická 351 – bývalá kasárna: příjezd od vstupní brány ke sběrnému dvoru kolem budovy č. 2, plocha sběrného dvora a přístup ke garážím městského úřadu, ul. Hanušovická – ulička za bývalými jeslemi.

Příjezdy ke garážím budou udržovány v šířce cca 3 m.


Marcel Krobot s.r.o., se sídlem Jesenická 14, 788 32 Staré Město

 • tel: 602 100 744

Zajišťuje úklid v těchto místních částech Starého Města a pořadí:

Místní komunikace v Chrasticích  část B

Úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Města Staré Město

Od křižovatky do Hynčic až po Balneu, včetně autobusové točny + odbočky:

 • Babiš – cca 100 m
 • Matěj – cca 100 m
 • Jeřábek – cca 100 m
 • Langer – cca 100 m

Příjezdová komunikace k bytovkám

Ulice budou udržovány podle pořadí tak, jak jsou uvedeny. Otočky autobusů v místních částech budou průjezdné (posypané) minimálně již pro první autobusové linky.

Marcel Krobot s.r.o., se sídlem Jesenická 14, 788 32 Staré Město

 • tel: 602 100 744

Zajišťuje úklid v těchto místních částech Starého Města a pořadí:

Místní komunikace v Hynčicích pod Sušinou   část C

Celý úsek místní komunikace od konce státní silnice, tj. začátek místní části Hynčice pod Sušinou až po vleky v horní části, jedná se o úsek udržovaný plužením, v případě nutnosti bude proveden posyp.


Marcel Krobot s.r.o., se sídlem Jesenická 14, 788 32 Staré Město

 • tel: 602 100 744

Zajišťuje úklid v těchto místních částech Starého Města a pořadí:

Místní komunikace v Kunčicích  část D

úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná jen o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Města Staré Město

I.pořadí

 • od křižovatky Květná směr Kunčice – hlavní tah po konec obce
 • autobusová točna + parkoviště nad hospodou
 • příjezd k rodinným domkům čp. 27 – 30 (pí. Podhorová, p. Volčík)

II.pořadí

 • k domu Ing. Grepla – cca 150 m
 • k domu p. Dulovce Josefa a pí. Vogelové – cca 100 m
 • k domu p. Trojáka (vedle Kunčické hospody) – cca 50 m
 • k domům č.p. 3, 17, 70, 103, 119

Průjezd komunikace nad kostelem kolem domu p. Asprů, p. Matouška s výjezdem u autobusové zastávky.


Vladimír Brujevič  se sídlem Stříbrnice 26, 788 32 Staré Město 
 • tel: 776 772 079

Zajišťuje úklid v těchto místních částech Starého Města a pořadí:

Místní komunikace ve Stříbrnicích část  E

Úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná jen o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Staroměstské provozní s.r.o.

I.pořadí

 • autobusová točna
 • příjezdová komunikace k bytovým domům („lesáckým“)
 • příjezdová komunikace k místní části Rumburk k domu čp. 26

II.pořadí

 • odbočka k rod. domu (Ruml) cca 100
 • odbočka na Rumburk k domům (Brujevič, Valášek, Heralt) cca 200 m
 • odbočka na Rumburk k domu (Vokurka, Spáčil)
 • Autobusová točna v místní části Stříbrnice bude průjezdná (posypaná) minimálně již pro první autobusovou linku.

Marcel Krobot s.r.o., se sídlem Jesenická 14, 788 32 Staré Město

 • tel: 602 100 744

Zajišťuje úklid v těchto místních částech Starého Města a pořadí:

Místní komunikace v Nové Senince  část F

Úseky zařazené do plánu zimní údržby města – na všech úsecích se jedná jen o plužení. V případě nutnosti posypu – bude provedeno na vyžádání pracovníka Města Staré Město.

 • autobusová točna
 • úsek od „Staré celnice“ až k čp. 84
 • odbočka k domu p. Jana Michalčáka – cca 100 m
 • příjezdová komunikace k bytovým domům čp. 1, 3, 5

Autobusová točna v místní části Nová Seninka bude průjezdná (posypaná) minimálně již pro první autobusovou linku.

Partneři