Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Virtuální univerzita třetího věku

Prvních pět let Virtuální univerzity třetího věku ve Starém Městě

V roce 2013 vzniklo při Kulturním domě ve Starém Městě konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku organizované provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. VU3V poskytuje posluchačům zájmové vzdělání na vysokoškolské úrovni. Jedná se o tříletý (6 semestrů) vzdělávací program na jehož konci úspěšní posluchači získají osvědčení o absolutoriu univerzity. U nás ve Starém Městě probíhají konzultační hodiny jedenkrát za 14 dní vždy v úterý a celkem jsme realizovali již 13 odborných kurzů.

img

Získali jsme celou řadu zajímavých informací z oblasti Astronomie, Čínské medicíny, zajímali jsme se o Evropské kulturní hodnoty a Evropskou unii, další semestr byl zaměřen na Etiku jako východisko z krize společnosti, v jiném semestru jsme se dozvídali celou řadu zajímavých informací o české myslivosti, o barokní architektuře v Čechách, zabývali jsme českými dějinami a také jsme se dozvěděli informace o životě včel. V letošním semestru se zabýváme cestováním, jeho zákonitostmi a zvláštnostmi, jak cestování ovlivňuje naši kulturu ekonomiku země, dozvíme se něco o historii cestování, tématem seminářů je také lázeňství apod.  Přednášky jsou zajištěny odborným garantem z řad vysokoškolských profesorů.

img

V dubnu roku 2017 absolvovaly první čtyři posluchačky z našeho města povinných 6 semestrů a získaly Osvědčení o absolutoriu ČZU na slavností promoci, která se konala 19. května v Praze. V lednu letošního roku získala Osvědčení o absolutoriu další naše studentka a v květnu pojedou na slavnostní promoci do Prahy další studenti. K ukončení každého semestru se studenti VU3V schází na závěrečných seminářích, které jsou na různých místech naší republiky a vždy jsou doplněny zajímavým doprovodným programem. V rámci závěrečných seminářů jsme společně navštívili zajímavá místa jako např. Nové Město na Moravě, Dobrušku, Zábřeh nebo Chotěboř. Naše studium jsme doplnili o některé tématické exkurze. V rámci studia léčivých bylin jsme navštívili firmu Naděje v Brodku u Konice, která se zabývá pěstováním léčivých bylin a výrobou tinktur z pupenů rostlin, v rámci studia Barokní architektury v Čechách jsme strávili, společně s průvodcem, procházkou po nejkrásnějších místech v Praze. Navštívili jsme Strahov, prošli jsme se pod Petřínem, Malou stranou, přes Kampu jsme došli na Karlův most a procházku jsme zakončili na Staroměstském náměstí. Viděli jsme celou řadu barokních památek o kterých jsme se učili a získali zajímavé informace o našem hlavním městě. (Alena Windová, tutorka střediska 2013-2022)

 

Virtuální univerzita pokračuje…

Ve školním roce 2022/2023 je již ustálený počet studentů na úctyhodném čísle 13. Společně absolvují v zimním semestru kurz Arménie blízká i vzdálená a v letním semestru kurz o Leonardu da Vincim. Je to rok promocí. Vzhledem k tomu, že ne všichni studenti začínali s univerzitou stejně, máme tento rok hned 10 promujících – dvě studentky v lednu a 8 studentek v květnu. Nechybí tedy v květnu ani slavností výlet na promoci v aule České zemědělské univerzity v Praze, spojený s prohlídkou hlavního města a především výstavy Mistři renesance v Mánesu. Mimo jiné se studentky zapojují na jaře i do skvělé akce partnerského města Velikonoční stoly, jejich tvorba má úspěch a propojují se tak generace nejmladších a nejstarších žáků/studentů našeho města. V červnu oslavíme ještě závěr roku výletem do Olomouce na Sv. Kopeček.

foto

Kromě studia, exkurzí a slavnostních aktů dochází i k několika změnám v běžném „univerzitním“ životě. Po devíti letech odchází do důchodu již před začátkem semestru zakladatelka a dlouholetá tutorka našeho střediska Alena Windová. Žezlo po ní přebírá od října 2023 Ivana Janoušková. Studijní dny se mění na středy, čas zůstává stejný. Se závěrem roku se bohužel loučíme i s dvěma dlouholetými studentkami, které budou pokračovat ve studiu blíže svému bydlišti. Ale jak říká klasik – tam, kde něco končí, něco nového začíná – a tak k nám ve školním roce 2023/2024 přibývá pět nových studentek a my se těšíme, protože třída se rozrůstá a svědčí o tom, že těch 10 let Virtuální univerzity v našem městě bylo úspěšných a že zde stále máme řadu lidí, kteří bez rozdílu věku mají odvahu a odhodlání si rozšiřovat obzory a plnit si sny….

foto

Partneři