Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Projekty

publicita
štěpkovačLOGO
Společně pro rozvoj příhraničí - CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_034/0003153

Mikroprojekt si klade za cíl posílení institucionální kapacity veřejných orgánů zúčastněných stran, účinné veřejné správy a zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. V rámci projektu jsou naplánovány aktivity společensko-kulturního charakteru. Ve Starém Městě se uskuteční v červnu 2022 jedno dvoudenní společensko-kulturní setkání pro zaměstnance samosprávy, radní, zastupitele a zaměstnance institucí, jejichž zřizovateli jsou město Staré Město a obec Stronie Śląskie (pracovníci organizací zřízených městy, což budou tedy např. zástupci základních a mateřských škol, IC, center kultury atd.) - celkem pro 50 osob (25 CZ + 25 PL). Budou zde ukázány prezentace o Starém Městě, obci Stronie Śląskie - co se podařilo u partnerů realizovat - příklady úspěšně realizovaných projektů, ukázky dobré 
praxe. 

LOGOProjekt CHYTŘE, ZDRAVĚ A S NÁPADEM - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002680

V rámci projektu se uskuteční: 3 workshopy Malování na stojanu - umělecké dílny pro děti, budou se tu učit malovat a kreslit na malířských stojanech, kurzy budou probíhat venku na čerstvém vzduchu, dále 3 přírodovědné výlety pro seniory, 6 on-line workshopů líčení - účastnice získají různé znalosti a dovednosti z oblasti kosmetiky, 10 workshopů - kurzy šití pro děti. Závěrečná výstava proběhne v CETiKu a bude prezentovat výsledky projektu z obou stran hranice.

 

Projekt OŽIVIT TRADICE - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002286

V rámci realizace projektu jsou naplánovány ve Starém Městě tyto aktivity - setkávání:

1. umělecký workshop pro děti i dospělé (malování, enkaustika, keramická dílna, tvořivé dílničky) 

2. filmový workshop pro děti práce s kamerou, stříhání a úprava filmů 

3. filmový festival pro širokou veřejnost 

4. koncert vážné hudby pro širokou veřejnost (romantická muzika - hudební skupina z Polska) 

5. koncert vážné hudby pro širokou veřejnost (filmová muzika - hudební skupina z Polska) 

Město Staré město zakoupí upomínkové předměty pro účastníky akcí, např. trička, propisky, magnetky, tašky. 

LOGO

obnova komunikacíinfo

Nová zelená úsporámProjekt: Energetické úspory bytového domuProjekt Energetické úspory objektů bytových domů č.p. 356 a 357 na ulici Jesenická ve Starém Městě

Hlavní cíl: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížitemise skleníkových plynů, zejména CO2 a snížit spotřebu energie.

Projekt Energetické úspory objektů bytových domů č.p. 356 a 357 na ulici Jesenická ve Starém Městě je spolufinancován Evropskou unií


Projekt "Protipovodňová opatření města Staré Město" 

Předmětem podpory je instalace lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 250 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011224

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo


2019 - BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

2019 - NA ROWERZE - NA KOLE, ŽIVOT JE ŠŤASTNÝ - ŻYCIE JEST WESOŁE!


Podporují nás

Olomoucký kraj spolufinancoval opravu požární techniky v rámci zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Staré Město.

Olomoucký kraj spolufinancoval získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Staré Město.

 

Zateplení bytových domů spolufinancovaného dotací z EU

  • Název projektu: Energetické úspory bytového domu Jesenická 358 ve Starém Městě
  • Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy,snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2 a snížit spotřeby energie.
  • Projekt: Energetické úspory bytového domu Jesenická 358 ve Starém Městě je spolufinancován Evropskou unií

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002866

Projekt: Energetické úspory bytového domu

zš

hasiči

123

llesopark

Partneři