Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Kritéria pro zařazení příspěvků

 • Příspěvek by měl být srozumitelný, seriózní, aktuální k datu či tématu daného čísla.
 • Příspěvek nesmí obsahovat vulgarity, urážky, ponižování – v takovémto případě článek nebude zveřejněn!
 • Příspěvek je nutné doručit nejpozději do 16. dne předcházejícího měsíce, ve kterém má být příspěvek vydán.
 • Fotografie a obrázky lze doručit v tištěné (přiměřené kvality) i digitální podobě, v případě špatné kvality nebudou použity.
 • V případě článků vztahující se k určité osobě či skupině osob, poskytne redaktor každý příspěvek, obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, této osobě k vyjádření, tak, aby bylo možné je využít k dosažení objektivity a vyváženosti. V případě že již bylo uveřejněno výše zmíněné skutkové tvrzení, má dotčená osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi dle zákona 46/2000 Sb. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části.
 •  Z důvodu zamezení vleklých a osobních diskusí nebudou již zveřejňovány odpovědi na články, které jsou odpovědí dle zákona 46/2000 Sb a jeho novely 305/2013 Sb.
 • Vydávání jednotlivých příspěvků podléhá, stejně jako základní podmínky pro vydávání obecních novin, tiskovému zákonu 46/2000 Sb a novele zákona 305/2013 Sb, která tento zákon upravuje. Pro snadnější orientaci v rámci zákonného ošetření obecních novin je kopie zákona zveřejněna na webových stránkách Starého Města.
 • V zájmu čtenářů a ve snaze dostát objektivnímu zobrazování samosprávné činnosti obce stanovuje redakční rada zákonem danou přiměřenost příspěvku (v podobě dopisu či článku) zastupitele (vzhledem k velikosti ZR i počtu členů zastupitelstva) na ½ strany A4, max. však 2000 znaků. Tento rozsah je v souladu, de facto nad rámec rozsahu doporučeného právním zástupcem. Tento rozsah v sobě neobsahuje případné komentáře v rubrice věnované aktuálním projednávaným tématům na zastupitelstvu města.
 • Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko členů redakční rady, či vydavatele.
 • Příspěvek pocházející z externích zdrojů musí mít prokazatelného autora/autory, tj. nebude vydáván jako anonymní.
 • Pro právní ochranu vydavatele si redakční rada ZR vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek, který by mohl následně vést k právnímu postihu vydavatele.
 • Redakční rada, popř. redaktor si vyhrazuje v případě potřeby daného čísla právo upravit příspěvky s ohledem na rozsah, ovšem tak, aby zůstala věcná podstata příspěvku a úpravy nebyly v rozporu s faktickým obsahem původního příspěvku.

Partneři