Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Zpravodaj Zlatý roh

Zlatý roh - zpravodaj Města Staré Město

Vydavatel: Zpravodaj Města Staré Město, vydává Město Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město, IČ: 00303364, ev. č. MK ČR E 13110. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko vydavatele.

Členové redakce: Markéta Najdekrová, Ing. Černín Vladimír

Členové redakční rady: Mgr. Ivana Janoušková, Ph.D., Mgr. Martina Černá, Mgr. Irena Matkovská

Uzávěrka: Příspěvky je nutné doručit nejpozději do 16. dne předcházejícího měsíce, ve kterém má být příspěvek vydán.

Podávání příspěvků: Příspěvky lze odevzdat v elektronické podobě na adresu:

 
Informace: Na pobočce pošty partner v přízemí radnice, tel. +420 583 239 134
 

Partneři