Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Místní poplatky

Rok 2021

 • data splatnosti a sazby poplatků

Podrobné informace k jednotlivým místním poplatkům najdete v příslušných obecně závazných vyhláškách Města Staré Město zde.

Místní poplatek za „odpady“ – za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Splatnost do 30. září 2021 
Sazba poplatku za kalendářní rok:
 • za fyzickou osobu přihlášenou v obci: 650,- Kč,
 • za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba: 650,- Kč.  

Místní poplatek ze psů

 • Splatnost do 31. března 2021

Sazba poplatku za kalendářní rok je stanovena podle toho, kde je přihlášený držitel psa. U osob starších 65 let se nerozlišuje místo přihlášení držitele psa.

Staré Město:

 • rodinný dům: 300,- Kč
 • bytový dům s více než 2 byty: 500,- Kč
 • držitel psa starší 65 let: 200,- Kč

Místní části Starého Města:

 • rodinný či bytový dům s více než 2 byty: 200,- Kč
 • držitel psa starší 65 let: 100,- Kč

Místní poplatek z pobytu

 • Splatnost do 15. dubna za období leden až březen 2021, do 15. října za období duben až září 2021.
 • Sazba poplatku: 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Předmětem poplatku za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem jej osoba, která není v obci přihlášená.

Plátcem je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Splatnost při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání po dobu 5 a více dnů splatnost nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den (viz níže u jednotlivých způsobů užívání).

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství za těmito účely: umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje nebo služeb (10,- Kč), umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (100,- Kč), provádění výkopových prací (10,- Kč), umístění stavebních zařízení (10,- Kč), reklamních zařízení (100,- Kč), lunaparků a jiných podobných atrakcí (100,- Kč), cirkusů (10,- Kč), skládek (10,- Kč), vyhrazení trvalého parkovacího místa (10,- Kč), užívání veřejného prostranství pro kulturní (10,- Kč), sportovní (10,- Kč), reklamní akce (10,- Kč), pro potřeby tvorby filmových a televizních děl (10,- Kč).

Bližší informace k místním poplatkům vám poskytne kancelář MěÚ pokladna – místní poplatky, Mgr. Jitka Urbanová Pešková, tel.: +420 583 285 996, email: poplatky@mu-staremesto.cz.

Úřední hodiny:
 • pondělí a středa: 8 – 12, 13 – 17 hodin, úterý a pátek: 8 – 12, 13 – 15 hodin, čtvrtek: zavřeno.

V případě uzavření kanceláře v úředních hodinách je zpravidla možno uhradit místní poplatky v účtárně MěÚ v 1. patře radnice.

Prosíme všechny, kteří chtějí uhradit místní poplatky bezhotovostním převodem na účet města číslo: 154232461/0300, aby se na výše uvedených kontaktech nejprve informovali na variabilní symbol platby. Každý poplatník má pro každý druh místního poplatku jiný variabilní symbol.

Ohlášení ukončení činnosti - místní poplatek z pobytu

formulář ohlášení ukončení činnosti místní poplatek z pobytu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,81 kB
Staženo: 127×
Vloženo: 26. 2. 2020

Ohlášení užívání veřejného prostranství

formulář ohlášení užívání veřejného prostranství.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,49 kB
Staženo: 123×
Vloženo: 26. 2. 2020

Ohlášení zahájení činnosti - místní poplatek z pobytu

formulář ohlášení zahájení činnosti místní poplatek z pobytu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,24 kB
Staženo: 148×
Vloženo: 26. 2. 2020

Vznik poplatkové povinnosti - přihlášení psa

formulář vznik poplatkové povinnosti přihlášení psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,7 kB
Staženo: 136×
Vloženo: 26. 2. 2020

Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa

formulář zánik poplatkové povinnosti odhlášení psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,26 kB
Staženo: 127×
Vloženo: 26. 2. 2020

Úřad

Kontakty

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město

ID datové schránky: tw4bbbh

Telefon: +420 583 239 222
E-mailpodatelna@mu-staremesto.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz

Všechny kontakty

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 12
TÝDEN: 812
CELKEM: 350857

Mobilní aplikace

 

V obraze

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

SMS InfoKanál

infokanál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Partneři