Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Místní poplatky

Rok 2023

 • data splatnosti a sazby poplatků

Podrobné informace k jednotlivým místním poplatkům najdete v příslušných obecně závazných vyhláškách Města Staré Město zde.

Místní poplatek za „odpady“ – za obecní systém odpadového hospodářství

 • Splatnost do 30. září 2023 
Sazba poplatku za kalendářní rok:
 • za fyzickou osobu přihlášenou v obci: 800,- Kč,
 • za vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 800,- Kč.  

Místní poplatek ze psů

 • Splatnost do 31. března 2023

Sazba poplatku za kalendářní rok je stanovena podle toho, kde je přihlášený držitel psa. U osob starších 65 let se nerozlišuje místo přihlášení držitele psa.

Staré Město:

 • rodinný dům: 300,- Kč
 • bytový dům s více než 2 byty: 500,- Kč
 • držitel psa starší 65 let: 200,- Kč

Místní části Starého Města:

 • rodinný či bytový dům s více než 2 byty: 200,- Kč
 • držitel psa starší 65 let: 100,- Kč

Místní poplatek z pobytu

 • Splatnost do 15. dubna za období leden až březen 2023, do 15. října za období duben až září 2023.
 • Sazba poplatku: 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Předmětem poplatku za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem jej osoba, která není v obci přihlášená.

Plátcem je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Splatnost při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání po dobu 5 a více dnů splatnost nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den (viz níže u jednotlivých způsobů užívání).

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství za těmito účely: umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje nebo služeb (10,- Kč), umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (100,- Kč), provádění výkopových prací (10,- Kč), umístění stavebních zařízení (10,- Kč), reklamních zařízení (100,- Kč), lunaparků a jiných podobných atrakcí (100,- Kč), cirkusů (10,- Kč), skládek (10,- Kč), vyhrazení trvalého parkovacího místa (10,- Kč), užívání veřejného prostranství pro kulturní (10,- Kč), sportovní (10,- Kč), reklamní akce (10,- Kč), pro potřeby tvorby filmových a televizních děl (10,- Kč).

Bližší informace k místním poplatkům vám poskytne kancelář MěÚ pokladna – místní poplatky, Bc. Ivana Holingerová, tel.: +420 583 285 996, email: poplatky@mu-staremesto.cz.

Úřední hodiny:
 • pondělí a středa: 8 – 12, 13 – 17 hodin, úterý a pátek: 8 – 12, 13 – 15 hodin, čtvrtek: zavřeno.

V případě uzavření kanceláře v úředních hodinách je zpravidla možno uhradit místní poplatky v účtárně MěÚ v 1. patře radnice.

Prosíme všechny, kteří chtějí uhradit místní poplatky bezhotovostním převodem na účet města číslo: 154232461/0300, aby se na výše uvedených kontaktech nejprve informovali na variabilní symbol platby. Každý poplatník má pro každý druh místního poplatku jiný variabilní symbol.

OHLÁŠENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD MÍSTNÍHO POPLATKU za obecní systém odpadového hospodářství NA ROK 2023

formulář ohlášení nároku na osvobození poplatek za odpady.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,98 kB
Staženo: 32×
Vloženo: 4. 10. 2023

Ohlášení ukončení činnosti - místní poplatek z pobytu

formulář ohlášení ukončení činnosti místní poplatek z pobytu2021.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,03 kB
Staženo: 274×
Vloženo: 6. 1. 2023

Ohlášení užívání veřejného prostranství

formulář ohlášení užívání veřejného prostranství.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,49 kB
Staženo: 251×
Vloženo: 26. 2. 2020

Ohlášení zahájení činnosti - místní poplatek z pobytu

formulář ohlášení zahájení činnosti místní poplatek z pobytu2021.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,46 kB
Staženo: 336×
Vloženo: 6. 1. 2023

Vznik poplatkové povinnosti - přihlášení psa

formulář vznik poplatkové povinnosti přihlášení psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,7 kB
Staženo: 298×
Vloženo: 26. 2. 2020

Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa

formulář zánik poplatkové povinnosti odhlášení psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,26 kB
Staženo: 287×
Vloženo: 26. 2. 2020

Partneři