oficiální stránky města pod Králickým Sněžníkem 

Dnes je

Datum: 16. 01. 2018
Svátek má: Ctirad
Nejbližší akce

Počasí

Aktuální teplota
(16. 1. 2018 01:19)
-5.2 °C

Vlhkost
77%

Detailní informace a statistiky o počasí

Vybíráme z galerie

Počet návštěv:

Několik základních pravidel užívání bytů ve vlastnictví Města Staré Město

Každý nájemník je povinen dodržovat pravidla, která stanoví nájemní smlouva, Občanský zákoník, Domovní řád a zásady slušného chování s ohledem na ostatní nájemníky domu. Některá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. uvádíme níže:

§2255

Nájemce užívá byt řádně v souladu s nájemní smlouvou.

§2256

Nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku.

Dodržuje zejména noční klid 22.00 – 6.00 hod, chová se tak, aby svým jednáním neobtěžoval ostatní nájemníky, neničil vybavení bytu ani společných částí domu, v domě udržoval pořádek, zejména neodkládá nepotřebné  věci a spotřebiče ve společných částech domu, dbal na to, aby se v těchto částech domu nezdržovaly osoby, které v domě nebydlí, poučí své děti, jak zacházet s vchodovými dveřmi, aby nedocházelo k jejich ničení, a zajistí jejich správné uzamykání, nezasahuje do mechanizmu dveří a oken apod.

§2257

Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. 

- Jedná se o opravy zásuvek, vypínačů, světelných těles, malování,  drobné opravy  zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vestavěné skříně), dveří včetně vložky  FAB apod.

§2258

Nájemce má právo v bytě chovat zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

§2272

Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

- Nájemce takovou změnu hlásí do 15-ti dnů, kdy změna nastala a to písemně, kde uvede jméno, příjmení přihlašované osoby, datum narození, vztah k nájemci.

Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

§2273

Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.

- Nájemce opět tuto změnu hlásí do 15-ti dnů, kdy ke změně v počtu osob došlo a to písemně.

 

Pokud nájemce a členové jeho domácnosti nedodržují tato ustanovení, je to považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy a je to důvod k výpovědi. Proto žádáme všechny nájemníky, aby dbali těchto pokynů a nedocházelo tak ke zbytečným konfliktům a problémům a k ničení městského majetku.

Jste zde: Úvod > Základní pravidla užívání bytů ve vlastnictví Města Staré Město

 
 

Často hledáte

 

© Město Staré Město 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   prohlášení o přístupnosti   |   webmaster