Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 1

dle  34, odst. 1 písm. a), a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

dle  34, odst. 1 písm. a), a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volby se konají ve dnech :

pátek 13.01.2023 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota  14.01.2023 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin

v případě II. kola voleb –

pátek 27.01.2023 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

sobota 28.01.2023 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

Místa konání voleb:

Okrsek č. 1  Staré Město – budova kulturního domu, Smetanova 52, Staré Město -

pro  voliče bydlící v místní části Staré Město,  Malé a Velké Vrbno, Štěpánov, Hajmrlov 

 

Okrsek č. 2  Chrastice - volební místnost – RD čp. 42 –  Peškovi -             

pro voliče     v místní části Chrastice  a Hynčice pod Sušinou

 

Okrsek č. 3 Kunčice volební místnost –  rodinný dům čp. 8  p. Milan Dohnal -

pro  voliče bydlící  v místní části Kunčice

 

Okrsek č. 4  Nová Seninkavolební místnost v RD čp. 54 – p. Lubomír Šťastný -

pro voliče bydlící v místní části Nová Seninka   

 

Okrsek  č. 5   Stříbrnicevolební místnost v penzionu čp. 7 – p. Marie Kampová -

pro voliče bydlící  v místní části Stříbrnice

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání  voleb, volič může volební lístek obdržet i ve volební místnosti ve dnech konání voleb.

V případě II. kola voleb budou volební lístky vydávány voličům pouze ve volební místnosti

Datum vložení: 24. 1. 2023 13:18
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2023 13:27
Autor: Zdeněk Panský

Partneři