Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Obecně závazné vyhlášky

Rok 2023

Obecně závazná vyhláška města Staré Město o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

dan-z-nemovitosti-2024-stare-mesto.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,88 kB
Staženo: 105×
Vloženo: 15. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku z pobytu

ozv-mistni-poplatek-z-pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,99 kB
Staženo: 74×
Vloženo: 15. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška města Staré Město, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Staré Město

OZV pohyb psů na veřejném prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,83 kB
Staženo: 57×
Vloženo: 15. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška města Staré Město o místním poplatku ze psů

OZV místní poplatek ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,66 kB
Staženo: 53×
Vloženo: 15. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,34 kB
Staženo: 65×
Vloženo: 15. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie

OZV MP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,18 kB
Staženo: 98×
Vloženo: 11. 7. 2023

Rok 2022

Obecně závazná vyhláška Města Staré Město o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška Města Staré Město.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,41 kB
Staženo: 255×
Vloženo: 3. 1. 2023

Rok 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

OZV Město Staré Město č. 1 2021 o místním poplatku z pobytu schválená ZM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB
Staženo: 177×
Vloženo: 6. 1. 2023

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV Město Staré Město 2 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB
Staženo: 325×
Vloženo: 5. 1. 2022

Rok 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Staré Město 1 2020 poplatek za odpady na rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,81 MB
Staženo: 353×
Vloženo: 12. 1. 2021

Rok 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

OZV 12019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 367,4 kB
Staženo: 306×
Vloženo: 14. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 1/2010

OZV zrušovací 6 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,82 kB
Staženo: 346×
Vloženo: 13. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV poplatek veř.prostrnaství 5 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,93 MB
Staženo: 345×
Vloženo: 13. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

OZV poplatek ze psů 4 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 362×
Vloženo: 13. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV poplatek z pobytu 3 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,1 MB
Staženo: 438×
Vloženo: 13. 1. 2020

Řád veřejných pohřebišť města Staré Město

řád pohřebiště.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,01 MB
Staženo: 367×
Vloženo: 13. 1. 2020

Rok 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

09-OZV-c.-1-2017-o-nocnim-klidu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 569,08 kB
Staženo: 596×
Vloženo: 17. 5. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a č 3/2016 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství

29-OZV-c.2-a-c.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,69 kB
Staženo: 469×
Vloženo: 15. 2. 2017

Rok 2015

Nařízení města č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

59-narizeni_mesta.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,32 kB
Staženo: 510×
Vloženo: 10. 12. 2015

Rok 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci hlučných činností

01-ozv-1-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB
Staženo: 679×
Vloženo: 12. 9. 2014

Rok 2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

41-OZV-c.-3-2013-uzivani-verejneho-prostranstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 536,36 kB
Staženo: 491×
Vloženo: 16. 8. 2013

Rok 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města

25-OZV12012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,84 kB
Staženo: 435×
Vloženo: 6. 3. 2012

Rok 2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města

31-OZV-3x2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41 kB
Staženo: 401×
Vloženo: 20. 12. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů

28-OZV-4x2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,53 kB
Staženo: 430×
Vloženo: 20. 12. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03-OZV-5x2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 598,52 kB
Staženo: 377×
Vloženo: 20. 12. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku ze vstupného

44-OZV-6x2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,16 kB
Staženo: 367×
Vloženo: 20. 12. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

49-OZV-7x2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,52 kB
Staženo: 431×
Vloženo: 20. 12. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

43-OZV-8x2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,37 kB
Staženo: 366×
Vloženo: 20. 12. 2011

Opatření obecné povahy č. 1/ 2011 Města Staré Město - „Změna č. 1 územního plánu města Staré Město“

35-Opatreni-obecne-povahy-Zmena-c.-1-uzemniho-planu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,65 kB
Staženo: 367×
Vloženo: 9. 11. 2011

OZV č 1 2011 vyvěšena 4.3.2011

22-OZV-c-1-2011-vyvesena-4-3-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 815,57 kB
Staženo: 411×
Vloženo: 4. 3. 2011

OZV č. 2-2011- provoz výherních zařízení

02-OZV-c.-2-2011-provoz-vyhernich-zarizeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 452,32 kB
Staženo: 292×
Vloženo: 2. 3. 2011

Vyhláška č. 3-2010 o místních poplatcích

36-Vyhlaska-c.-3-2010-o-mistnich-poplatcich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,22 kB
Staženo: 378×
Vloženo: 3. 1. 2011

Rok 2008

Vyhláška č. 2-2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů

16-Vyhlaska-c.-2-2008-o-zakazu-pozivani-alkoholickych-napoju.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210 kB
Staženo: 373×
Vloženo: 14. 5. 2008

Vyhláška č. 1-2008 o odpadech

05-Vyhlaska-c.-1-2008-o-odpadech.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,02 kB
Staženo: 373×
Vloženo: 3. 4. 2008

Rok 2006

Vyhláška č. 1-2006 o závazné části územního plánu

15-Vyhlaska-c.-1-2006-o-zavazne-casti-uzemniho-planu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 943,76 kB
Staženo: 390×
Vloženo: 15. 12. 2006

Rok 2005

Dodatek k vyhlášce č. 16-2001

32-Dodatek-k-vyhlasce-c.-16-2001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 528,62 kB
Staženo: 414×
Vloženo: 2. 1. 2005

Vyhláška č. 16-2001 o poplatku za komunální odpad

55-Vyhlaska-c.-16-2001-o-poplatku-za-komunalni-odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,45 kB
Staženo: 361×
Vloženo: 2. 1. 2005

Rok 1998

Vyhláška č. 11-1997

24-Vyhlaska-c.-11-1997.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 413,1 kB
Staženo: 338×
Vloženo: 11. 8. 1998

Rok 1993

Vyhláška č. 4-1993

56-Vyhlaska-c.-4-1993.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,1 kB
Staženo: 505×
Vloženo: 15. 12. 1993

Partneři