Staré Město - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Místní poplatky

Rok 2024

Informujeme občany, že se mění účet pro platby za místní poplatky. Nové číslo účtu je 1905696369/0800.

 

 • data splatnosti a sazby poplatků

Podrobné informace k jednotlivým místním poplatkům najdete v příslušných obecně závazných vyhláškách Města Staré Město zde.

Místní poplatek za „odpady“ – za obecní systém odpadového hospodářství

 • Splatnost do 30. září 2024 
Sazba poplatku za kalendářní rok:
 • za fyzickou osobu přihlášenou v obci: 800,- Kč,
 • za vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 800,- Kč.  

ZAPOJENÍ DO OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (PRÁVNICKÁ NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA):

Od 1. ledna 2024 město Staré Město nabízí možnost svozu komunálního odpadu, dle schválené OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Všichni podnikatelé a živnostníci podle § 62 odst. 2 zákona 541/2020 Sb., o odpadech mohou tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů podle tohoto zákona ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojila.

Podnikatelský odpad bude fakturován čtvrtletně dle skutečně vyprodukované hmotnosti. Pokud se rozhodnete pro zapojení do obecního systému svozu komunálního odpadu je potřeba očipovat Vaše vlastní nádoby na komunální odpad a sepsat smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství.

Cena za zapojení do Obecního systému je 5.500,- Kč za tunu bez DPH pro rok 2024. Fakturace bude prováděna čtvrtletně.

Místní poplatek ze psů

 • Splatnost do 31. března 2024

Sazba poplatku za kalendářní rok je stanovena podle toho, kde je přihlášený držitel psa. U osob starších 65 let se nerozlišuje místo přihlášení držitele psa.

Staré Město:

 • rodinný dům: 300,- Kč
 • bytový dům s více než 2 byty: 500,- Kč
 • držitel psa starší 65 let: 200,- Kč

 

za druhého psa a každého dalšího:

 • rodinný dům: 400,- Kč
 • bytový dům s více než 2 byty: 600,- Kč

držitel psa starší 65 let: 100,- Kč

 

Místní části Starého Města (Chrastice, Hynčice pod Sušinou, Kunčice, Stříbrnice, Nová Seninka, Malé Vrbno, Velké Vrbno, Štěpánov, Hajmrlov) :

 • rodinný či bytový dům s více než 2 byty: 200,- Kč
 • držitel psa starší 65 let: 100,- Kč

 

Místní poplatek z pobytu

 • do 15.4. za období 1.10. - 31.3. daného roku do 15.10. za období 1.4. – 30. 9. daného roku
 • Sazba poplatku: 40,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Předmětem poplatku za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem jej osoba, která není v obci přihlášená.

Plátcem je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Splatnost při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání po dobu 5 a více dnů splatnost nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den (viz níže u jednotlivých způsobů užívání).

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství za těmito účely: umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje nebo služeb (10,- Kč), umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (100,- Kč), provádění výkopových prací (10,- Kč), umístění stavebních zařízení (10,- Kč), reklamních zařízení (100,- Kč), lunaparků a jiných podobných atrakcí (100,- Kč), cirkusů (10,- Kč), skládek (10,- Kč), vyhrazení trvalého parkovacího místa (10,- Kč), užívání veřejného prostranství pro kulturní (10,- Kč), sportovní (10,- Kč), reklamní akce (10,- Kč), pro potřeby tvorby filmových a televizních děl (10,- Kč).

Bližší informace k místním poplatkům vám poskytne kancelář MěÚ pokladna – místní poplatky, Bc. Ivana Holingerová, tel.: +420 583 285 996, email: poplatky@mu-staremesto.cz.

Úřední hodiny:
 • pondělí a středa: 8 – 12, 13 – 17 hodin, úterý a pátek: 8 – 12, 13 – 15 hodin, čtvrtek: zavřeno.

V případě uzavření kanceláře v úředních hodinách je zpravidla možno uhradit místní poplatky v účtárně MěÚ v 1. patře radnice.

Prosíme všechny, kteří chtějí uhradit místní poplatky bezhotovostním převodem na účet města číslo: 154232461/0300, aby se na výše uvedených kontaktech nejprve informovali na variabilní symbol platby. Každý poplatník má pro každý druh místního poplatku jiný variabilní symbol.

 

OHLÁŠENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD MÍSTNÍHO POPLATKU za obecní systém odpadového hospodářství NA ROK 2024

formulář ohlášení nároku na osvobození poplatek za odpady 2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,11 kB
Staženo: 112×
Vloženo: 13. 5. 2024

Ohlášení ukončení činnosti - místní poplatek z pobytu

formulář ohlášení ukončení činnosti místní poplatek z pobytu2021.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,03 kB
Staženo: 326×
Vloženo: 6. 1. 2023

Ohlášení užívání veřejného prostranství

formulář ohlášení užívání veřejného prostranství.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,49 kB
Staženo: 293×
Vloženo: 26. 2. 2020

Ohlášení zahájení činnosti - místní poplatek z pobytu

formulář ohlášení zahájení činnosti místní poplatek z pobytu2021.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,46 kB
Staženo: 399×
Vloženo: 6. 1. 2023

Podání hlášení k místnímu poplatku z pobytu

Hlášení poplatek z pobytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42 kB
Staženo: 49×
Vloženo: 2. 4. 2024

Povinnosti ubytovatelů ve Starém Městě a v jeho místních částech

Povinnosti ubytovatelů v SM.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,36 kB
Staženo: 41×
Vloženo: 2. 4. 2024

Vznik poplatkové povinnosti - přihlášení psa

formulář vznik poplatkové povinnosti přihlášení psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,7 kB
Staženo: 368×
Vloženo: 26. 2. 2020

Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa

formulář zánik poplatkové povinnosti odhlášení psa.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,26 kB
Staženo: 351×
Vloženo: 26. 2. 2020