Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Historie

Staroměstský Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1875. V průběhu staletí se velké a ničivé požáry, živelné pohromy a války nevyhnuly ani Starému Městu. Připomeňme si ty největší:

V období husitských válek 1423 a 1438 bylo město 2x vypáleno Husity a zničeny zejména církevní statky.

V roce 1645 vypálena půlka města.

V roce 1725 vyhořela radnice, která však byla brzy obnovena.

V roce 1907 největší požár ve Starém Městě, kdy popelem lehla celá jihozápadní část města, což při počtu 54 domů představovalo 1/3 města.

Po druhé světové válce s příchodem nových obyvatel do Starého Města a okolních vesnic začínají nové dějiny staroměstských hasičů.  Již na podzim roku 1945 se schází přípravný výbor pro založení hasičské jednoty. Mezi novými obyvateli bylo mnoho aktivních hasičů a tak není divu, že zde v krátké době vzniká dobrá hasičská jednotka ovládající zásahy při požárech i s dobrou preventivní činností.

Mezi zakladatele patří pan Jiří Kubíček, první předseda, který vedl hasiče plných 20 let. Dále pánové Jan Urbášek, p. Rutar, František Klimeš st., Josef Gronych, Ladislav Sitta st., Bohumil Diviš st., Václav Krejčí.

Nové Hasiče prověřil hned rok 1946, kdy došlo k velkému požáru rodinných domů a hospodářských budov ve Štěpánově, ale i v následujících letech odvedli naši hasiči výbornou a obětavou práci při dalších požárech a živelných pohromách.

Připomeňme si aspoň ty největší za posledních 20 let, které naši hasiči úspěšně hasili a u kterých asistovali i s jinými sbory.

 • 1993 – požár závodu Moravolen
 • 1994 – požár školky v Nové Senince
 • 1995 – rodinný dům ve Starém Městě
 • 1997 – kravín v Pustých Žibřidovicích
 • 1997 – rozsáhlé povodně, u kterých strávili hasiči celých 5 dní
 • 1999 – rodinný dům ve Vikanticích a rekreační středisko – bývalá Charita
 • 2000 – chata Stříbrnice
 • 2004 – rodinný dům č.p. 104
 • 2005 – chata Malé Vrbno
 • 2006 – technický zásah – spadená střecha na domě č.p. 121 ve Starém Městě
 • 2007 – lesní porost – Paprsek, požáry v Potůčníku a v Hanušovicích
 • 2008 – požár autobusu u Vysokých Žibřidovic, požár chaty v Chrasticích a travního porostu v Hynčicích.

Dále naši hasiči zasahovali při drobných požárech a za posledních několik let při technických zásazích, jako např. odstraňování spadlých stromů a překážek z vozovky a zásahy u dopravních nehod.

V neposlední řadě se hasiči podílejí při pořádání kulturních akcí jako asistenční hlídky.

Naši hasiči se v rámci výcviku účastní každým rokem soutěží požárního sportu v rámci okrsku, dále pohárových soutěží konaných v Branné a v Jindřichově a na pozvání také soutěží v Polsku.

Partneři