Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Rekonstrukce kašny u severovýchodního rohu radnice

Rekonstrukce kašny u severovýchodního rohu radnice

 

Kašna byla na náměstí postavena v r.1885 a původně stála v Šumperku. Tato kašna byla postavena někdy mezi roky 1824 - 1837 na tehdejším Eichelbrunnerově náměstí (dnes tzv. Točák) kameníkem z Maletína, který se  jmenoval Sontag. V roce 1882 byly kašna prodána do Starého Města a postavena na náměstí na místě dřevěné vodovodní nádrže. (pramen: Václav Černý, Pohledy do dějin Staroměstska).

   Kašna má přibližně půdorysný čtvercový tvar o vnitřních rozměrech 4,13m x 4,10m s hloubkou 1,25m, dno je v průměru o 0,50m zapuštěno oproti okolní zpevněné ploše (přesné rozměry jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace). Ve středu kašny je umístěn osmiboký podstavec, na kterém je osazena kruhová fontána.

 

Rekonstrukce kašny u severovýchodního rohu radnice

 

Projekt obnovy kašny se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje. 

Projekt obnovy kašny se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje.

Partneři