Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Malé a Velké Vrbno

Katastr o rozloze 1031 ha vyplňuje Travenská hornatina, vesnice se rozkládají v jeho jihozápadní části. Protéká tudy Vrbenský potok a potok Telčava.

Historie a současnost

Velké Vrbno bylo založeno společně se sklárnami r. 1614 tehdejšími majiteli kolštejnského panství, Bruntálskými z Vrbna. Svojí polohou 730 – 1000 m n. m. je nejvýše položenou osadou na Moravě. Malé Vrbno je horská osada (625 m) v údolí Vrbenského potoka. Bylo založeno též kolštejnskou vrchností r. 1625 jako osada dřevařů. České jméno i německý název Würben jsou odvozeny od jména zakladatelského rodu. V r. 1686 zřídila vrchnost v údolí východně od Velkého Vrbna železnou huť s hamrem. Při ní byla o dva roky později založena knížetem Adamem z Lichtenštejna osada Adamov (Adamsthal). Sklárny byly ve Vrbně v provozu ještě koncem 18. století. Na počátku 19. stol. byla vystavěna kaple sv. Anny a v r. 1839 u tzv. lesního mlýna kaple sv. Jana Křtitele. Vrbenská škola započala s vyučováním v r. 1842, adamovská jednotřídka již v r. 1818. Velké Vrbno mělo od počátku 19. století až do 2. sv. války celkem stabilní počet obyvatel. V r. 1900 zde žilo 419 osob, v Adamově 147. Od 2. pol. 19. století se v okolí těžil grafit, v meziválečném období fungovaly v obou částech Vrbna mlýn a pila. Hornatý terén a poloha na státní hranici nelákaly po r. 1945 nové osídlence. Adamov v podstatě zanikl, Velké i Malé Vrbno byly v r. 1976 připojeny ke Starému Městu.V obou osadách je dohromady několik desítek domů, většinou chat a chalup, trvale zde žije asi 25 obyvatel. Dnes je to rekreační oblast, východisko na pohraniční hřeben Travné hory (1120 m) a Smrku (1125 m).

Partneři