Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Hynčice pod Sušinou

Vesnička se rozkládá podél horního toku Chrastického potoka. Hynčický katastr o výměře 433 ha se zvedá proti jihovýchodnímu svahu Sušiny (1321 m) a Velké Šindelné (1195 m). Průměrná nadmořská výška Hynčic je 674 m n. m.

Historie a současnost

Jako nové sídliště na Kolštejnském panství jsou Hynčice zmiňovány v r. 1557, ale už ve 14. stol. se tu údajně těžila stříbrná ruda. Na počátku se obec nazývala Hynczicze, pak třeba Heintzendorf nebo Hynčina Koldštýn, od r. 1924 až dosud jsou to Hynčice pod Sušinou. Zdejší lidé pracovali na chudých polích a v lese, mezi dvěma světovými válkami byla v provozu pila a mlýn, na blízkém Mlýnském vrchu se do r. 1945 těžil antimonit. Škola byla otevřena v r. 1870, po r. 1945 už nebyla obnovena. Hynčice v minulosti osídlovali především Němci, v r. 1900 tu bylo 314 obyvatel. V r. 1960 byly Hynčice spojeny se sousedními Chrasticemi, s nimiž o šestnáct let později přešly pod Staré Město. Dnes zde trvale bydlí jen 9 lidí, nicméně horská vesnička je oblíbeným rekreačním místem a počet turistických chat stále roste. Místním lidem i návštěvníkům učarovala zdejší krásná příroda a čistý horský vzduch. Najdete zde mnoho ubytovacích zařízení, lyžařský areál s řadou služeb a provozem v zimě i v létě. Od vleků Sedlo a Sušina jsou krásné výhledy na hřebeny Jeseníků. Uprostřed osady roste chráněná staletá lípa, údajně z r. 1549.

1234

567

Partneři