Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Sběrný dvůr

Kliknutím zobrazíte video - Seriál Moje odpadky: základní  principy, které by měly fungovat na sběrných dvorech.

Sběrný dvůr je přístupný fyzickým  osobám v provozní době a za podmínek stanovených v provozním  řádu tohoto zařízení. Mohou  zde  zdarma odevzdávat papír, plasty, tetrapak, sklo, biologický odpad ze zahrad, objemné odpady, nebezpečné odpady  a zároveň využít  toto místo pro zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů .

Sběrný dvůr funguje jako místo zpětného odběru elektrozařízení i pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Provozní doba sběrného dvora:

  • Úterý:               –                  13:00  – 16:00   
  • Sobota:    8:00 – 12:00                    –
Další informace na tel. č. +420 583 239 213

Kliknutím sem zobrazíte mapu s umístěním sběrného dvora

Každý první pátek v měsíci provádí zaměstnanci města svoz tříděného odpadu, který můžou občané města v ten den dopoledne nechat před svým domem. 

Prosíme občany, aby dodržovali následující třídění:
Modrý pytel – papír – kartony, noviny, časopisy, letáky apod.
Žlutý pytel – plasty – čisté.
Oranžový pytel – tetrapak – obal od mléka, džusů, mléčných výrobků apod.

OPZP

Zakázka realizovaná v rámci Operačního programu Životní prostředí                                        „ Investice do vaší budoucnosti“

 

Partneři