Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Městská knihovna

Vedoucí knihovny: Jana Horáčková
Mobil: +420 607 092 112
e-mail: knihovna@mu-staremesto.cz  
Provozní doba: úterý, čtvrtek: 13:00 - 18:00

Naše knihovna je zapojena do projektu Čtení pomáhá.


Knihovna je součástí Kulturního domu. Disponuje přibližně 5.500 svazků z oblasti beletrie, naučné literatury, knížek pro děti. Můžete si u nás půjčit také časopisy. Každý měsíc je vyhlašována čtenářská soutěž, která získává stále větší oblibu především u dětských čtenářů. Od 5. 11. 2009 je otevřena nově zrekonstruovaná knihovna. Získali jsme bezbariérový vchod pro vozíčkáře a maminky s kočárky.

Poplatky za registraci činí:
- Děti a mládežd 50,- Kč,
- Dospělí 100,- Kč,
- Služby časově omezené na jeden měsíc: 10,- Kč.
- Meziknihovní výpůjční služba: Čtenář zaplatí náklady spojené se zasláním vyžádané knihy (poštovné) ve výši 50,- Kč.


Výpůjční řád knihovny Typ: PDF dokument, Velikost: 235.05 kB

V knihovně je k dispozici veřejný internet, který mohou využít v rámci provozní doby nejen registrovaní čtenáři knihovny, ale všichni občané, nově na třech počítačích. Internet je k dispozici zdarma, hradí se pouze poplatek za použití počítače, který činí 10,- Kč za hodinu pro registrované čtenáře a 25,- Kč za hodinu pro ostatní návštěvníky.

Provozní řád pro práci s internetem Typ: PDF dokument, Velikost: 38.25 kB


Informace o oddělení

Oddělení pro dospělé čtenáře
Poskytuje služby návštěvníkům starším 15 let. Mohou si zde půjčit beletrii i naučnou literaturu v českém jazyce. Čtenářem knihovny se může stát každý občan po předložení OP a vyplnění přihlášky, na které svým podpisem potvrzuje, že se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zaplatí poplatek a poté obdrží čtenářský průkaz, který se předkládá při každé návštěvě knihovny.

Naučná literatura je členěna do jednotlivých oborů podle MDT (Mezinárodní desetinné třídění):
0 - Všeobecnosti
1 - Filozofie, psychologie
2 - Náboženství
3 - Společenské vědy
5 - Matematika, přírodní vědy
6 - Užité vědy
7 - Umění, architektura
8 - Jazykověda, literatura
9 - Geografie
Beletrie je uspořádána abecedně podle příjmení autorů.

Oddělení pro děti a mládež
Toto oddělení poskytuje služby všem čtenářům, zejména dětem do 15 let.
Pro lepší orientaci čtenářů jsou knihy rozděleny do tří barevných skupin:
červená: 6 - 9 let
zelená: 9 - 12 let
žlutá: 12 -14 let

V tomto oddělení jsou knihy uspořádány abecedně podle příjmení autorů.
Naučná literatura pro děti a mládež je členěna do jednotlivých oborů podle MDT (viz oddělení pro dospělé).


Pár konkrétních čísel

Rok
Počet knih
Registrovaní čtenáři
Počet návštěv
Počet výpůjček
2023 4749 128 1159 4479
2022 4662 150 1267 5951
2021 5064 128 1091 6039
2020 5342 130 1220 5574
2019 5222 146 2028 7913
2018 5129 153 2053 8314
2017 5019 178 2483 7660
2016 5451 171 2750 7375
2015 5561 163 2673 7995
2014 5420 160 2559 7322
2013 5335 133 2814 7679
2012
5215
130
2951
7070
2011
5215
145
3674
7626
2010
5050
152
3796
8378
2009
5056
148
2672
6580
2008
5063
176
2900
8955
2007
4899
191
3583
9382
2006
5058
176
2096
8291
2005
8443
191
1801
9038
2004
4748
226
2785
11336
2003
4605
225
2408
11867

 

Poučení o ochraně osobních údajů Typ: PDF dokument, Velikost: 106.87 kB

Partneři